NAV Sarpsborg - kontorinformasjon

Publikum oppfordres til å ha digital kontakt med NAV Sarpsborg

Driften av kontoret går som normalt. Vi oppfordrer alle som har behov for kontakt eller tjenester fra NAV, å benytte seg av nav.no eller Ditt NAV. Alle våre veiledere er tilgjengelige på digitale løsninger.

Sosiale tjenester:
Digital søknad finnes på nav.no/sosialhjelp.

Det er satt opp en postkasse ved inngangsdøren hvor dokumenter kan leveres og skjema for sosialhjelp kan hentes.

Fra 2.november 2021 tar vi imot søknad om supplerende stønad og revurdering av supplerende stønad på tirsdager mellom kl. 09.00 og 11.00

NAV Sarpsborg har åpent alle hverdager. Ventesone for avtaler er åpent fra kl. 08.45-14.30. I tidsrommet 09.00-11.00 kan du få bistand til:

· Uttak av papirsøknader
· Hjelp til digitale søknader
· Hjelp til utskrifter som vedlegg til søknader
· 1-2 meldekort
· Undertegning av gjeldsbrev ved depositum-garanti

Kontaktperson for spørsmål rundt borgere fra Ukraina er Christopher Rohan.
Han treffes på tlf. 992 05 877.