Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

NAV Sarpsborg har stengt publikumsmottaket for å forebygge og begrense smitten av koronaviruset.

Det er viktig å understreke at driften av kontoret går som normalt. Vi oppfordrer alle som har behov for kontakt eller tjenester fra NAV, å benytte seg av nav.no eller Ditt NAV. Alle våre veiledere er tilgjengelige på digitale løsninger.

Sosiale tjenester:
Digital søknad finnes på nav.no/sosialhjelp.

Det er satt opp en postkasse ved inngangsdøren hvor dokumenter kan leveres og skjema for sosialhjelp kan hentes.

Postadresse

Postboks 574 , 1703 SARPSBORG

Organisasjonsnummer

993254185

Kontornummer

0105

Publikumsmottak

Sarpsborg

St. Marie gate 88, 1706 SARPSBORG

Spesielle åpningstider
13.03.2020 stengt Publikumsmottaket er stengt fom. 13. mars 2020 og inntil videre
Åpningstider
Mandag stengt Timeavtaler også utenom åpningstiden.
Tirsdag stengt Timeavtaler også utenom åpningstiden.
Onsdag stengt Timeavtaler også utenom åpningstiden.
Torsdag stengt Timeavtaler også utenom åpningstiden.
Fredag stengt Timeavtaler også utenom åpningstiden.