NAV Sandefjord - kontorinformasjon

Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Digital søknad om sosialhjelp: Digital søknad sosialhjelp

Ikke digital? Søknadsskjema er tilgjengelig på Sandefjord kommunes hjemmeside. Søknad om gjeldsrådgivning eller råd og veiledning om andre forhold er også tilgjengelig på samme sted. Søknad om sosialhjelp

I vår åpningstid får du veiledning til å finne svar på www.nav.no. Har du behov for bistand til å fylle ut søknad, skrive CV og lignende må du avtale tid med din veileder.

Postadresse

Postboks 344, 3210 SANDEFJORD

Kontornummer

0710

Publikumsmottak

Sandefjord

Thor Dahls gate 1-5, 3210 SANDEFJORD

Åpningstider

Mandag12:00 - 14:00Forhåndsavtalte møter skjer mellom 9 - 15
Tirsdag12:00 - 14:00Forhåndsavtalte møter skjer mellom 9 - 15
Onsdag12:00 - 14:00Forhåndsavtalte møter skjer mellom 9 - 15
Torsdag12:00 - 14:00Forhåndsavtalte møter skjer mellom 9 - 15
Fredag12:00 - 14:00Forhåndsavtalte møter skjer mellom 9 - 15