Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Digital søknad om sosialhjelp: https://www.nav.no/sosialhjelp/slik-soker-du

Ikke digital? Søknadsskjema er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: https://www.sandefjord.kommune.no/helse-sosial-og-omsorg/Sosiale-tjenester/sosiale-tjenester-fra-nav/
Søknad om gjeldsrådgivning er også tilgjengelig på samme sted

Postadresse

Postboks 344 , 3210 SANDEFJORD

Kontornummer

0710

Publikumsmottak

Sandefjord

Thor Dahls gate 1-5, 3210 SANDEFJORD

Åpningstider
Mandag 12:00 - 14:00
Tirsdag 12:00 - 14:00
Onsdag 12:00 - 14:00
Torsdag 12:00 - 14:00
Fredag 12:00 - 14:00