Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

I forbindelse med håndtering av Koronaviruset, holder NAV- kontoret i Saltdal stengt fra 12.03.20 og til 15. april.
Det understrekes at tjenestene er tilgjengelige på www.nav.no (digital innlogging/dialog/aktivitetsplan). Ansatte er på jobb, men har hjemmekontor og nås derfor kun digitalt eller via telefon.
Det er besluttet at NAV ikke tar inn timeavtaler dersom dette ikke er strengt nødvendig. Avtaler gjennomføres pr. telefon eller via nettmøte.
Ved krisetilfeller vil leder Victoria Nikolaisen være tilgjengelig på tlf. 406 12 834.
Søknad om økonomisk sosialhjelp kan gjøres via vår postkasse i gangen eller på nav.saltdal@nav.no
Grunnet ukjent omfang, må det forventes forlenget saksbehandlingstid.

Postadresse

Postboks 84, 8251 ROGNAN

Telefaks

75 42 71 51

Organisasjonsnummer

991379576

Kontornummer

1840

Publikumsmottak

Stranddgata

Strandgata 14, 8251 ROGNAN

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag stengt Åpent for selvbetjening fra 1000-1400. Åpent for avtalte timeavtaler.
Tirsdag stengt Åpent for selvbetjening fra 1000-1400. Åpent for avtalte timeavtaler.
Onsdag stengt Åpent for selvbetjening fra 1000-1400. Åpent for avtalte timeavtaler.
Torsdag stengt Åpent for selvbetjening fra 1000-1400. Åpent for avtalte timeavtaler.
Fredag stengt Åpent for selvbetjening fra 1000-1400. Åpent for avtalte timeavtaler.