NAV Salangen-Lavangen-Dyrøy - kontorinformasjon

Ta kontakt med veileder for å avtale dette nærmere. For andre møter ta kontakt med NAV på telefon 5555 3333.
Møter kan ved behov eller etter ønske gjennomføres på video.
Vi er tilgjengelig for digitale henvendelser og henvendelser på telefon alle hverdager klokken 0800-1500.

Dersom du har behov for å levere post til oss, kan postkassen utenfor inngangsdøren benyttes.