Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Informasjon i forbindelse med koronautbruddet fra NAV Salangen-Lavangen-Dyrøy:
Vi prioriterer hjelp i saker som handler om penger til livsopphold. Andre typer møter kan bli utsatt eller avlyst.

Publikumsmottaket i Dyrøy er stengt.
Publikumsmottaket i Salangen har åpent torsdager klokken 1200-1400.

NAV Salangen-Lavangen-Dyrøy har opprettet en midlertidig lokal vakttelefon for henvendelser som haster vedrørende sosiale tjenester, for jobbsøkere og arbeidsgivere. Ring oss på tlf.nr 412 87 811, hverdager mellom kl. 0900-1500.

Dersom du har behov for å levere post til oss kan postkassen i mellomgangen benyttes. Døren er åpen hverdager mellom klokken 0900-1500.

Timeavtaler gjennomføres pr. telefon eller video.

Postadresse

Postboks 86, 9355 SJØVEGAN

Telefaks

77 28 52 81

Organisasjonsnummer

891377002

Kontornummer

1923

Publikumsmottak

Sjøvegan

Kongsvegen 79, 9350 SJØVEGAN

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag stengt se egen info i forbindelse med koronautbruddet
Tirsdag stengt
Onsdag stengt
Torsdag stengt
Fredag stengt