NAV Røst - kontorinformasjon

Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

1 PCer tilgjengelig i V/P som bruker kan benytte til selvbetjening.

Sosiale henvendelser
Alle kan svare...
Sosialfaglige tjenester: Obligatoriske oppgaver.

Kan søke digitalt på nav.no - søknadskjema for sosialhjelp
Ta kontakt dersom det er behov for hjelp til å søke eller mangel på tilgang digitalt.

Saksbehandlingstider:
Økonomisk sosialhjelp Min 3 dager når all dokumentasjon foreligger.

Utbetalinger: se vedtak

Postadresse

Rådhuset, 8064 RØST

Organisasjonsnummer

994004174

Kontornummer

1856

Publikumsmottak

Rådhuset

Rådhuset, 8064 RØST

Åpningstider

Mandag09:00 - 14:30Åpent for avtalte timeavtaler
Tirsdag09:00 - 14:30Åpent for avtalte timeavtaler
OnsdagStengtÅpent for avtalte timeavtaler
Torsdag09:00 - 14:30Åpent for avtalte timeavtaler
Fredag09:00 - 14:30Åpent for avtalte timeavtaler