Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Rådhuset i Røst hvor også NAV Røst er lokalisert er nå stengt for publikum. NAV Røst er stengt og alle fysiske møter av avlyst, samt at Nav- leder kan nås gjennom den kommunale fasttelefon og folk kan ringe 5555 3333. Det kommunale nr er 76050500 og OSK (offentlig service kontor) har fått beskjed om å sette over telefoner derfra.

Postadresse

Rådhuset , 8064 RØST

Telefaks

21 05 40 21

Organisasjonsnummer

994004174

Kontornummer

1856

Publikumsmottak

Rådhuset

Rådhuset, 8064 RØST

Spesielle åpningstider
23.01.2020 stengt
Åpningstider
Mandag stengt Åpent for avtalte timeavtaler 0900-1500.
Tirsdag stengt Åpent for avtalte timeavtaler 0900-1500.
Onsdag stengt Åpent for avtalte timeavtaler 0900-1500.
Torsdag stengt Åpent for avtalte timeavtaler 0900-1500.
Fredag stengt Åpent for avtalte timeavtaler 0900-1500.