NAV Røros, Os og Holtålen - kontorinformasjon

Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Ved forhåndsavtale kan det også avholdes møter ved Holtålen kommunehus, Bakkavegen 1, 7380 Ålen,og Os i Østerdalen

Postadresse

Kjerkegata 15, 7374 RØROS

Organisasjonsnummer

994005065

Kontornummer

1640

Publikumsmottak

Røros

Kjerkgata 15, 7374 RØROS

Åpningstider

Mandag12:00 - 14:00Åpent for timeavtaler 08.00 - 15.00.
TirsdagstengtÅpent for timeavtaler 08.00 - 15.00.
OnsdagstengtÅpent for timeavtaler 08.00 - 15.00.
TorsdagstengtÅpent for timeavtaler 08.00 - 15.00.
Fredag12:00 - 14:00Åpent for timeavtaler 08.00 - 15.00.