Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Ved forhåndsavtale kan det også avholdes møter ved Holtålen kommunehus, Bakkavegen 1, 7380 Ålen

Postadresse

Kjerkegata 15, 7374 RØROS

Telefaks

73 43 88 41

Organisasjonsnummer

994005065

Kontornummer

1640

Publikumsmottak

Røros

Kjerkgata 15, 7374 RØROS

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag 12:00 - 14:00 Åpent for timeavtaler 08.00 - 15.00.
Tirsdag stengt Åpent for timeavtaler 08.00 - 15.00.
Onsdag 12:00 - 14:00 Åpent for timeavtaler 08.00 - 15.00.
Torsdag stengt Åpent for timeavtaler 08.00 - 15.00.
Fredag 12:00 - 14:00 Åpent for timeavtaler 08.00 - 15.00.