Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Rådhuset , 8185 VÅGAHOLMEN

Organisasjonsnummer

994004271

Kontornummer

1836

Publikumsmottak

Rådhuset

Rådhuset, 8185 VÅGAHOLMEN

Åpningstider
Mandag 12:00 - 14:00 Åpent for avtalte timer innen vanlig kontortid
Tirsdag stengt Åpent for avtalte timer innen vanlig kontortid
Onsdag 12:00 - 14:00 Åpent for avtalte timer innen vanlig kontortid
Torsdag stengt Åpent for avtalte timer innen vanlig kontortid
Fredag stengt Åpent for avtalte timer innen vanlig kontortid