NAV Ringerike - kontorinformasjon

Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Kontakt med NAV Ringerike:
Vi anbefaler at du benytter digital kommunikasjon og digitale søknader hvis det er mulig. Bruk nav.no og Ditt NAV - her kan du sende beskjed til oss og få svar.
Dersom du har behov for å avtale en samtale med din veileder, be om dette.

Telefon:
Du kan kontakte oss på telefonnummer 55 55 33 33 kl. 08.00-15.30.

Er du i akutt økonomisk nød eller har behov for midlertidig bolig kan du ringe vakttelefon: 406 35 159. Telefonen er åpen fra kl. 10-12. Har du spørsmål om andre ytelser enn akutt sosialhjelp må du ringe telefonnummer 5555 3333.
Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder (https://www.nav.no/soknader/nb/person) Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.
Hvis du har post til NAV Ringerike som du ikke kan sende digitalt kan du levere i postkasse på veggen utenfor hovedinngangen

Postadresse

Postboks 98, 3502 HØNEFOSS

Organisasjonsnummer

991369325

Kontornummer

0605

Publikumsmottak

Hønefoss

Hønefoss Bru 1D, 3510 HØNEFOSS

Åpningstider

Mandag10:00 - 12:00Ellers etter timeavtale.
TirsdagstengtEllers etter timeavtale.
OnsdagstengtEllers etter timeavtale.
Torsdag10:00 - 12:00Ellers etter timeavtale.
FredagstengtEllers etter timeavtale.