Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 35 Vikevåg , 4159 RENNESØY

Kontornummer

1169

Publikumsmottak

Lokasjon Rennesøy

Vikevågveien 97, 4150 RENNESØY

Åpningstider
Mandag 09:00 - 11:30 Åpent for avtalte møter kl. 09.00-14.30.
Tirsdag stengt Åpent for avtalte møter kl. 09.00-14.30
Onsdag 09:00 - 11:30 Åpent for avtalte møter kl. 09.00-14.30
Torsdag stengt Åpent for avtalte møter kl. 09.00-14.30
Fredag 09:00 - 11:30 Åpent for avtalte møter kl. 09.00-14.30

Lokasjon Finnøy

Judaberg, 4160 FINNØY

Åpningstider
Mandag 12:00 - 14:00
Tirsdag stengt
Onsdag 12:00 - 14:00
Torsdag stengt
Fredag 12:00 - 14:00