NAV Rennesøy og Finnøy - kontorinformasjon

Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 35 Vikevåg, 4159 RENNESØY

Kontornummer

1169

Publikumsmottak

Rennesøy

Vikevågveien 97, 4150 RENNESØY

Åpningstider

Mandag09:00 - 11:30Åpent for avtalte møter kl. 09.00-14.30.
TirsdagstengtÅpent for avtalte møter kl. 09.00-14.30
Onsdag09:00 - 11:30Åpent for avtalte møter kl. 09.00-14.30
TorsdagstengtÅpent for avtalte møter kl. 09.00-14.30
Fredag09:00 - 11:30Åpent for avtalte møter kl. 09.00-14.30

Finnøy

Judaberg, 4160 FINNØY

Åpningstider

Mandag12:00 - 14:00
Tirsdagstengt
Onsdag12:00 - 14:00
Torsdagstengt
Fredag12:00 - 14:00