NAV Randaberg-Kvitsøy - kontorinformasjon

Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

I forbindelse med koronasituasjonen:
NAV Randaberg-Kvitsøy reduserer fysiske møter for å forebygge og begrense smitte av koronavirus. Kontakt oppnås gjennom dialog i aktivitetsplan direkte til veileder, telefon eller «skriv til oss» på www.nav.no. Timeavtaler gjennomføres i all hovedsak på telefon eller digitalt.

Har du ikke mulighet til å henvende deg i digitale kanaler kan du levere søknader eller beskjeder i postkassen utenfor NAV-kontoret.

Postadresse

Postboks 78, 4096 RANDABERG

Organisasjonsnummer

991381384

Kontornummer

1127

Publikumsmottak

Avd. Randaberg

Randabergveien 370, 4070 RANDABERG

Åpningstider

MandagstengtÅpent for avtalte møter kl 09.00-15.30.
Tirsdag10:00 - 12:00Åpent for avtalte møter kl 09.00-15.30.
OnsdagstengtÅpent for avtalte møter kl 09.00-15.30.
Torsdag10:00 - 12:00Åpent for avtalte møter kl 09.00-15.30.
FredagstengtÅpent for avtalte møter kl 09.00-15.30.