Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Mottaket er stengt. Venterommet er åpent, og det er mulig for brukere å skrive beskjeder og legge i postkassa. Den sjekkes to ganger daglig.
Det er hengt opp plakater på norsk og arabisk der det er oppgitt to telefonnummer brukerne kan ringe. Telefontiden er lik den opprinnelige åpningstiden i mottaket: 1200-1400. Vi vurderer da om det er nødvendig å ta brukeren inn på time for å bistå. Vanlig sikkerhetsløsning gjelder da, slik at ingen er alene med brukere i mottaket.

Postadresse

Postboks 263 , 8601 MO I RANA

Organisasjonsnummer

993264075

Kontornummer

1833

Publikumsmottak

Mo i Rana

Ranheimgata 1, 8622 MO I RANA

Åpningstider
Mandag 12:00 - 14:00 Åpent for avtalte timeavtaler 0800-1500.
Tirsdag stengt Åpent for avtalte timeavtaler 0800-1500.
Onsdag 12:00 - 14:00 Åpent for avtalte timeavtaler 0800-1500.
Torsdag stengt Åpent for avtalte timeavtaler 0800-1500.
Fredag 12:00 - 14:00 Åpent for avtalte timeavtaler 0800-1500.