Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

NAV Rakkestad har stengt publikumsmottaket for å forebygge og begrense smitten av koronaviruset.

Det er viktig å understreke at driften av kontoret går som normalt. Vi oppfordrer alle som har behov for kontakt eller tjenester fra NAV, å benytte seg av nav.no eller Ditt NAV. Alle våre veiledere er tilgjengelige på digitale løsninger.

NAV Rakkestad har opprettet beredskapstelefon ved akutt behov for nødhjelp, tlf. 406 35 945.


Sosiale tjenester:
Digital søknad finnes på nav.no/sosialhjelp.

Det er satt opp en postkasse ved inngangsdøren hvor søknad om sosialhjelp og dokumenter kan leveres.


Tilgjengelighet påsken 2020:

Mandag 6.april og tirsdag 7.april, er vi tilgjengelige på beredskapstelefonen i tidsrommet kl. 08.00 til kl. 15.00.

Onsdag 8.april, er vi tilgjengelige på beredskapstelefonen i tidsrommet kl. 08.00 til kl. 12.00.
Torsdag 9. april til og med mandag 13.april, er kontoret og beredskapstelefonen stengt.

Postadresse

Postboks 35, 1891 RAKKESTAD

Organisasjonsnummer

991383123

Kontornummer

0128

Publikumsmottak

Rakkestad

Rådhusveien 8, 1890 RAKKESTAD

Spesielle åpningstider
06.04.2020 Arbeidstid påske 08-1500 mandag og tirsdag, 8-12 onsdag. Publikumsmottaket er stengt inntil videre.
Åpningstider
Mandag stengt
Tirsdag stengt
Onsdag stengt
Torsdag stengt
Fredag stengt