Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

For å forebygge og begrense smitten av koronaviruset oppfordrer vi imidlertid alle som har behov for kontakt eller tjenester fra NAV om å benytte seg av nav.no eller Ditt NAV. Alle våre veiledere er tilgjengelige på digitale løsninger. Dersom du har behov for et fysisk møte med en av våre veiledere oppfordres du til å ta kontakt digitalt/telefon for å gjøre en avtale i forkant.

Vi har også en lokal beredskapstelefon, tlf. 406 35 945, som betjenes mellom kl 09:00 - 14:30 mandag til fredag.

Sosiale tjenester:
Digital søknad finnes på nav.no/sosialhjelp.

Det er satt opp en postkasse ved inngangsdøren hvor dokumenter kan leveres og skjema for sosialhjelp kan hentes.

Postadresse

Postboks 35 , 1891 RAKKESTAD

Organisasjonsnummer

991383123

Kontornummer

0128

Publikumsmottak

Rakkestad

Rådhusveien 8, 1890 RAKKESTAD

Åpningstider
Mandag stengt
Tirsdag stengt
Onsdag 12:00 - 14:00
Torsdag stengt
Fredag 12:00 - 14:00