Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Kammerherreløkka 2 , 3915 PORSGRUNN

Organisasjonsnummer

994706187

Kontornummer

0805

Publikumsmottak

Porsgrunn

Kammerherreløkka 2, 3915 PORSGRUNN

Åpningstider
Mandag 10:00 - 14:00 Åpent fra kl. 09.00–10.00 og 14.00 - 15.00 for selvbetjening og timeavtaler.
Tirsdag 10:00 - 14:00 Åpent fra kl. 09.00–10.00 og 14.00 - 15.00 for selvbetjening og timeavtaler.
Onsdag 10:00 - 14:00 Åpent fra kl. 09.00–10.00 og 14.00 - 15.00 for selvbetjening og timeavtaler.
Torsdag 10:00 - 14:00 Åpent fra kl. 09.00–10.00 og 14.00 - 15.00 for selvbetjening og timeavtaler.
Fredag 10:00 - 14:00 Åpent fra kl. 09.00–10.00 og 14.00 - 15.00 for selvbetjening og timeavtaler.