Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Kontoret har innført besøkskontroll pga Korona-viruset. Vennligst benytt denne kontaktinformasjonen inntil nærmere beskjed
Våre beredskapsnumre er som følger
413 69 729 Sosialhjelp
406 32 549 Øvrige tjenester
Kl. 12.00-14.00

SPESIELLE ÅPNINGSTIDER
Mandag-fredag kl. 12.00-14.00 tilgjengelig kontor for publikum.

ÅPNINGSTIDER
Mandag-fredag
Besøkskontroll innført for samtaler med veileder.

Postadresse

Postboks 83, 9711 LAKSELV

Organisasjonsnummer

991378537

Kontornummer

2020

Publikumsmottak

Arne M. Holdens vei 17

Arne M. Holdens vei 17, 9700 LAKSELV

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag stengt Se egen info om åpningstider på denne side i forb. m korona
Tirsdag stengt
Onsdag stengt
Torsdag stengt
Fredag stengt