NAV Østre Toten - kontorinformasjon

Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 23, 2851 LENA

Organisasjonsnummer

992974478

Kontornummer

0528

Publikumsmottak

Lena

Rådhusgata 20, 2850 LENA

Åpningstider

Mandag09:00 - 11:00Åpent for planlagte og avtalte samtaler 09.00-15.00.
TirsdagstengtÅpent for planlagte og avtalte samtaler 09.00-15.00.
Onsdag09:00 - 11:00Åpent for planlagte og avtalte samtaler 09.00-15.00.
TorsdagstengtÅpent for planlagte og avtalte samtaler 09.00-15.00.
Fredag09:00 - 11:00Åpent for planlagte og avtalte samtaler 09.00-15.00.