NAV Østre Toten - kontorinformasjon

Vakttelefon til NAV Østre Toten: 40556747 (betjent mandag til fredag kl. 09.00 - 15.00)
Dette gjelder for krisesituasjoner. Eksempler: behov for akuttbolig eller nødhjelp.
Andre henvendelser vil bli henvist 5555 3333.

Ikke-digitale innbyggere kan møte opp i vår betjente åpningstid for veiledning. Alternativt ring 5555 3333 for timeavtale.