Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Publikumsmottaket er stengt inntil videre. Her finner du informasjon fra NAV i forbindelse med koronaviruset

Alle som nå er permittert og skal registrere seg som arbeidssøker kan bruke følgende oppskrift:

Steg 1: Registrer deg som arbeidssøker på nav.no, seinest første permitteringsdag.
Steg 2: Søk om dagpenger.
Steg 3: Send meldekort hver 14. dag.
Steg 4: Følg saken din på DittNAV.

Postadresse

Rådhuset, 5282 LONEVÅG

Telefaks

53 04 54 21

Organisasjonsnummer

991360301

Kontornummer

1253

Publikumsmottak

Rådhuset

Rådhuset, 5282 LONEVÅG

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag stengt Timeavtaler også utanom opningstida.
Tirsdag stengt Timeavtaler også utanom opningstida.
Onsdag stengt Timeavtaler også utanom opningstida.
Torsdag stengt Timeavtaler også utanom opningstida.
Fredag stengt Timeavtaler også utanom opningstida.