Telefon

22 82 20 00

kl. 09.00–15.00

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Ønsker du å kontakte ditt lokale NAV-kontor på telefon, må du ringe tlf. 55 55 33 33.

NAV Serviceenhet Oslo utfører interne administrative oppgaver for NAV Oslo som poståpning, postsortering, registrering og drift av fjernarkiv.

Søk etter ditt NAV-kontor

Postadresse

Postboks 300 Alnabru , 0614 OSLO

Kontornummer

0300