NAV Orkland - kontorinformasjon

Husk at nav.no alltid er åpent og at det er mange måter å kontakte oss på.
Les mer på: https://www.nav.no/person/kontakt-oss
Kommunal vakttelefon /behov for akutt økonomisk bistand telefon 412 32 118 betjent mandag til fredag kl. 10.00 -14.00