Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Nav Øksnes vil fortsatt holde publikumsmottaket stengt grunnet Coronaviruset.

Fra i dag av kan du søke digitalt på økonomisk sosialhjelp. Dette gjør en på nav.no https://www.nav.no/sosialhjelp/ For de som ikke kan søke digitalt finner en søknadsskjema på hjemmesiden til Øksnes kommune under skjema. Der ligger også skjema på ett bord i gangen utenfor publikumsmottaket til Nav. Skjema kan leveres i Nav Øksnes postkasse som er i enden av korridoren.

For de som har behov for akutt økonomisk sosialhjelp kan NAV Øksnes nås på mobilnr. 412076141/ 90821898.
Før påske er siste frist for utbetaling av økonomisk sosialhjelp tirsdag 07.04.20. kl. 12.00.
Brukerne kan finne mye informasjon på nav.no eller kontakte oss på mail nav.oksnes@nav.no

Om du er permittert eller oppsagt er det viktig at du registrerer deg som arbeidssøker på Nav.no og sender søknad om dagpenger fra første dag.
Vi oppfordrer alle til å bruke NAV’s digitale selvbetjeningsløsninger på www.nav.no. «skriv til oss» - via innlogging på Ditt nav. Og via din Aktivitetsplan via innlogging på Ditt.nav – dialog.

Postadresse

Rådhusgata 21, 8430 MYRE

Telefaks

75 42 71 21

Organisasjonsnummer

891379692

Kontornummer

1868

Publikumsmottak

Myre

Rådhusgata 21, 8430 MYRE

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag stengt Åpent for avtalte timeavtaler 0900-1500.
Tirsdag stengt Åpent for avtalte timeavtaler 0900-1500.
Onsdag stengt Åpent for avtalte timeavtaler 0900-1500.
Torsdag stengt Åpent for avtalte timeavtaler 0900-1500.
Fredag stengt Åpent for avtalte timeavtaler 0900-1500.