Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

NAV Øksnes vil fom. 01.09.20. holde publikumsmottaket åpent hver tirsdag kl. 12.00-14.00.
Nå kan du søke digitalt på økonomisk sosialhjelp. Dette gjør en på nav.no https://www.nav.no/sosialhjelp/ For de som ikke kan søke digitalt finner en søknadsskjema på hjemmesiden til Øksnes kommune under skjema. Der ligger også skjema på ett bord i gangen utenfor publikumsmottaket til Nav. Skjema kan leveres i Nav Øksnes postkasse som står på veggen til høyre for mottaket.
For de som har behov for akutt økonomisk sosialhjelp kan NAV Øksnes nås på mobilnr. 41276141
Du kan finne mye informasjon på nav.no eller kontakte oss på mail nav.oksnes@nav.no
Om du er permittert eller oppsagt er det viktig at du registrerer deg som arbeidssøker på Nav.no og sender søknad om dagpenger fra første dag.
Vi oppfordrer alle til å bruke NAV’s digitale selvbetjeningsløsninger på www.nav.no. «skriv til oss» - via innlogging på Ditt nav. Og via din Aktivitetsplan via innlogging på Ditt.nav – dialog.

Postadresse

Rådhusgata 21 , 8430 MYRE

Telefaks

75 42 71 21

Organisasjonsnummer

891379692

Kontornummer

1868

Publikumsmottak

Myre

Rådhusgata 21, 8430 MYRE

Åpningstider
Mandag stengt Åpent for avtalte timeavtaler 0900-1500.
Tirsdag 12:00 - 14:00 Åpent for avtalte timeavtaler 0900-1500.
Onsdag stengt Åpent for avtalte timeavtaler 0900-1500.
Torsdag stengt Åpent for avtalte timeavtaler 0900-1500.
Fredag stengt Åpent for avtalte timeavtaler 0900-1500.