Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

NAV Numedal dekker de statlige og kommunale tjenestene for kommunene Flesberg, Rollag, og Nore og Uvdal.

Postadresse

Vrågåvegen 10, 3626 ROLLAG

Telefaks

31 02 89 01

Organisasjonsnummer

892972702

Kontornummer

0632

Publikumsmottak

Rollag kommunehus

Vrågåvegen 10, 3626 ROLLAG

Spesielle åpningstider
15.03.2020 stengt Publikumsmottaket er stengt inntil videre.
Åpningstider
Mandag stengt
Tirsdag stengt
Onsdag stengt
Torsdag stengt
Fredag stengt