Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

NAV Numedal dekker de statlige og kommunale tjenestene for kommunene Flesberg, Rollag, og Nore og Uvdal.

NAV Numedal tilbyr nå bistand og veiledning gjennom telefon, nett, video og forhåndsavtalte møter.

De som trenger å snakke med en veileder kan ringe følgende nummer:
DAGPENGER/TILTAK
Bente Andersen 98214045
Arne Unstad 45845225
Rune Rønhovd 45863647

SYKMELDINGER/AAP/UFØRE
Biri Buchwald Berge 95236250
Thomas Kristiansen 41200237
Eirik Schubert 45511629
Kine Langtangen 41371856

SOSIALHJELP/GJELD/ØKONOMI
Arne Unstad 45845225
Eirik Schubert 45511629
Iris Lykkmyr 45517390
Rune Rønhovd 45863647

HUSBANKEN/STARTLÅN
May Britt Halland 41250329
Iris Lykkmyr 45517390

Bente Andersen 98214045
Arne Unstad 45845225
Rune Rønhovd 45863647
Inger Lene Bekkjorden, leder NAV Numedal 91735775


Har du dokumenter du ønsker å levere til NAV Numedal, kan de legges i postkassen til Rollag kommune. Postkassen er ved inngangsdøren til kommunen.

Postadresse

Vrågåvegen 10 , 3626 ROLLAG

Telefaks

31 02 89 01

Organisasjonsnummer

892972702

Kontornummer

0632

Publikumsmottak

Rollag kommunehus

Vrågåvegen 10, 3626 ROLLAG

Spesielle åpningstider
15.03.2020 stengt Publikumsmottaket er stengt inntil videre.
Åpningstider
Mandag stengt
Tirsdag stengt
Onsdag stengt
Torsdag stengt
Fredag stengt