Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 373, 1401 SKI

Telefaks

67 25 70 01

Organisasjonsnummer

993255149

Kontornummer

0213

Publikumsmottak

Ski

Idrettsveien 18, 1400 SKI

Spesielle åpningstider
13.03.2020 stengt Publikumsmottaket er stengt fom. 13. mars 2020 og inntil videre.
Åpningstider
Mandag 12:00 - 14:30 Timeavtaler også utenom åpningstiden.
Tirsdag 12:00 - 14:30 Timeavtaler også utenom åpningstiden.
Onsdag 12:00 - 14:30 Timeavtaler også utenom åpningstiden.
Torsdag 12:00 - 14:30 Timeavtaler også utenom åpningstiden.
Fredag 12:00 - 14:30 Timeavtaler også utenom åpningstiden.