Telefon

55 55 33 33

kl. 09.00–14.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Informasjon i forbindelse med korona-situasjonen:

Vi oppfordrer alle til å benytte våre skriftlige kanaler på nav.no. NAV Nordre Follo har ikke åpent for drop-in samtaler inntil videre. Avtalte samtaler gjennomføres og av smittevernhensyn MÅ alle besøkende bruke munnbind. Kom til avtalt tid slik at du unngår å oppholde deg i ventesonen lengre enn nødvendig.

På nav.no kan du søke om økonomisk sosialhjelp, dagpenger og andre ytelser fra NAV.
Dersom du skal søke om dagpenger fordi du har blitt permittert eller arbeidsledig, må du først registrere deg som arbeidssøker på nav.no. Deretter kan du søke om dagpenger på nav.no: Kopier inn lenke i nettleser: https://www.nav.no/no/person/arbeid/dagpenger-ved-arbeidsloshet-og-permittering

Postadresse

Postboks 373 , 1401 SKI

Telefaks

67 25 70 01

Organisasjonsnummer

993255149

Kontornummer

0213

Publikumsmottak

Ski

Idrettsveien 18, 1400 SKI

Åpningstider
Mandag stengt Stengt for drop-in. Åpent for timeavtaler
Tirsdag stengt Stengt for drop-in. Åpent for timeavtaler
Onsdag stengt Stengt for drop-in. Åpent for timeavtaler
Torsdag stengt Stengt for drop-in. Åpent for timeavtaler
Fredag stengt Stengt for drop-in. Åpent for timeavtaler