Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Vi har låst dør, men bemannet mottak. 12-14 hver dag.
Vi åpner dersom det vurderes som helt nødvendig.
Vakttelefon er: 92031399/ 412 76 955

Postadresse

Postboks 123, 9751 HONNINGSVÅG

Organisasjonsnummer

990231125

Kontornummer

2019

Publikumsmottak

Honningsvåg

Storgata 1A, 9750 HONNINGSVÅG

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag stengt se egen info på denne side i forb. med koronasituasjonen
Tirsdag stengt
Onsdag stengt
Torsdag stengt
Fredag stengt