Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Åpningstider NAV Nord-Østerdal i stille uke:

Kontoret er stengt for fysisk oppmøte.
Åpningstider vakttelefon tlf. 406 38 016:

Mandag 6.4.kl.9.00-15.00
Tirsdag 7.4. kl.9.00-15.00
Onsdag 8.4.kl. 9.00-12.00

Siste utbetalingsdato og klokkeslett for sosialhjelp før helligdagene: Onsdag 8. april kl. 12.00

Kommunens beredskapsnummer (ved akutt behov for nødhjelp og midlertidig bolig) Tlf. 406 38 016.

Postadresse

Rådhuset, 2500 TYNSET

Telefaks

62 02 39 01

Organisasjonsnummer

993841382

Kontornummer

0437

Publikumsmottak

Helse- og sosialsenteret i Rendal

Otnes, 2485 RENDALEN

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag stengt Åpent for timeavtaler kl 09.00 - 14.30.
Tirsdag stengt Åpent for timeavtaler kl 09.00 - 14.30.
Onsdag 10:00 - 14:00 Åpent for timeavtaler kl 09.00 - 14.30.
Torsdag stengt Åpent for timeavtaler kl 09.00 - 14.30.
Fredag stengt Åpent for timeavtaler kl 09.00 - 14.30.

Kommunehuset i Alvdal

Gjelen 3, 2560 ALVDAL

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag stengt Åpent for timeavtaler.
Tirsdag stengt Åpent for timeavtaler.
Onsdag 10:00 - 14:00 Åpent for timeavtaler.
Torsdag stengt Åpent for timeavtaler.
Fredag stengt Åpent for timeavtaler.

Kommunehuset i Tolga

Brugata, 2540 TOLGA

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag stengt Åpent for timeavtale 09.00 - 15.00.
Tirsdag stengt Åpent for timeavtale 09.00 - 15.00.
Onsdag 10:00 - 14:00 Åpent for timeavtale 09.00 - 15.00.
Torsdag stengt Åpent for timeavtale 09.00 - 15.00.
Fredag stengt Åpent for timeavtale 09.00 - 15.00.

Rådhuset i Tynset

Torggata 1, 2500 TYNSET

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag 11:00 - 14:00 Åpent for timeavtale 08.00 - 15.00.
Tirsdag stengt Åpent for timeavtale 08.00 - 15.00.
Onsdag stengt Åpent for timeavtale 08.00 - 15.00.
Torsdag stengt Åpent for timeavtale 08.00 - 15.00.
Fredag 11:00 - 14:00 Åpent for timeavtale 08.00 - 15.00.