Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

NAV Nord-Østerdal har hovedkontor på Tynset og betjener kommunene Tolga, Tynset, Alvdal, Rendalen og Folldal.
Kontoret har åpent for avtalte fysiske møter alle dager 08.00-15.30.

Kontakt oss på DinSide på www.nav.no eller Tlf. 55 55 33 33

Gjelder det hastesaker eller du er i en akutt situasjon – f.eks. uten bolig, mat eller livsviktige medisiner kan du ringe vår vakttelefon.
Åpningstider vakttelefon mandag – fredag kl. 10.00-13.00. Tlf. mobil 406 38 016.

Våre brukere følges hovedsakelig opp gjennom NAVs digitale løsninger www.nav.no
Samtaler kan gjennomføres pr. telefon, videomøte eller gjennom digitale løsninger.

Søknad om økonomisk sosialhjelp kan sendes digitalt ved å logge seg inn på Ditt NAV på nav.no med bank-ID, eller sendes skriftlig til NAV Nord-Østerdal, Torvgata 1, 2500 Tynset

Postadresse

Rådhuset , 2500 TYNSET

Telefaks

62 02 39 01

Organisasjonsnummer

993841382

Kontornummer

0437

Publikumsmottak

Kommunehuset i Folldal

Gruvvegen 3, 2580 FOLLDAL

Åpningstider
Mandag stengt Åpent for timeavtaler. Timeavtaler kan avtales 9-15
Tirsdag stengt Åpent for timeavtaler. Timeavtaler kan avtales 9-15
Onsdag stengt Åpent for timeavtaler. Timeavtaler kan avtales 9-15
Torsdag stengt Åpent for timeavtaler. Timeavtaler kan avtales 9-15
Fredag stengt Åpent for timeavtaler. Timeavtaler kan avtales 9-15

Helse- og sosialsenteret i Rendal

Otnes, 2485 RENDALEN

Åpningstider
Mandag stengt Åpent for timeavtaler. Timeavtaler kan avtales 9-15
Tirsdag stengt Åpent for timeavtaler. Timeavtaler kan avtales 9-15
Onsdag stengt Åpent for timeavtaler. Timeavtaler kan avtales 9-15
Torsdag stengt Åpent for timeavtaler. Timeavtaler kan avtales 9-15
Fredag stengt Åpent for timeavtaler. Timeavtaler kan avtales 9-15

Kommunehuset i Alvdal

Gjelen 3, 2560 ALVDAL

Åpningstider
Mandag stengt Åpent for timeavtaler. Timeavtaler kan avtales 9-15
Tirsdag stengt Åpent for timeavtaler. Timeavtaler kan avtales 9-15
Onsdag stengt Åpent for timeavtaler. Timeavtaler kan avtales 9-15
Torsdag stengt Åpent for timeavtaler. Timeavtaler kan avtales 9-15
Fredag stengt Åpent for timeavtaler. Timeavtaler kan avtales 9-15

Kommunehuset i Tolga

Brugata, 2540 TOLGA

Åpningstider
Mandag stengt Åpent for timeavtaler. Timeavtaler kan avtales 9-15
Tirsdag stengt Åpent for timeavtaler. Timeavtaler kan avtales 9-15
Onsdag stengt Åpent for timeavtaler. Timeavtaler kan avtales 9-15
Torsdag stengt Åpent for timeavtaler. Timeavtaler kan avtales 9-15
Fredag stengt Åpent for timeavtaler. Timeavtaler kan avtales 9-15

Rådhuset i Tynset

Torggata 1, 2500 TYNSET

Åpningstider
Mandag stengt Åpent for timeavtaler. Timeavtaler kan avtales 9-15
Tirsdag stengt Åpent for timeavtaler. Timeavtaler kan avtales 9-15
Onsdag stengt Åpent for timeavtaler. Timeavtaler kan avtales 9-15
Torsdag stengt Åpent for timeavtaler. Timeavtaler kan avtales 9-15
Fredag stengt Åpent for timeavtaler. Timeavtaler kan avtales 9-15