NAV Nittedal - kontorinformasjon

Kontoret har ubemannet publikumsmottak pga Koronaviruset. Selvbetjenings løsninger er tilgjengelig 08.00 - 15.30 mandag-fredag i midlertidig lokaler i 2. etg. i Rådstua.

Oppfølging og timeavtaler gjennomføres hovedsakelig pr telefon eller via digitale løsninger.
Ved akutt behov for økonomisk hjelp, ring 477 81 437. Telefonen er betjent hverdager 9-15.

NAV Nittedal oppfordrer alle til å sende digital søknad om økonomisk sosialhjelp på www. nav.no. Det er en postkasse ved inngangsdøren hvor dokumenter og skjema for sosialhjelp kan leveres om det ikke er mulig å søke digitalt.

Vakttelefon for arbeidsgivere: 95941068 eller 47670309 (0900-1530)

De midlertidige lokalene er åpent hverdager fra kl. 08.00 – 15.30 for bruk av selvbetjenings løsninger, og kopi/printer.

Vi ber om at innbyggere som benytter lokalet opprettholder hygienetiltak som bruk av antibac før bruk av pc, printer og kopimaskin. TAKK!

NAV Nittedal møter de fleste innbyggere per telefon eller via digitale løsninger. Vi ber innbyggere om å henvende seg via ditt nav på www.nav.no eller på telefon 55 55 33 33
Mandag08:00 - 15:30Mottaket er ubemannet, lokalene er åpne i åpningstiden. Akutt økonomisk hjelp? ring 477 81 437
Tirsdag08:00 - 15:30Mottaket er ubemannet, lokalene er åpne i åpningstiden. Akutt økonomisk hjelp? ring 477 81 437
Onsdag08:00 - 15:30Mottaket er ubemannet, lokalene er åpne i åpningstiden. Akutt økonomisk hjelp? ring 477 81 437
Torsdag08:00 - 15:30Mottaket er ubemannet, lokalene er åpne i åpningstiden. Akutt økonomisk hjelp? ring 477 81 437
Fredag08:00 - 15:30Mottaket er ubemannet, lokalene er åpne i åpningstiden. Akutt økonomisk hjelp? ring 477 81 437