NAV Nittedal - kontorinformasjon

Publikumsmottaket er ubetjent, men har du behov for å komme i kontakt med oss kan digital service-vert utenfor lokalene benyttes, eller vi kan nås på 477 81 437 hverdager mellom 09.00 - 15.00. Dette gjelder også ved akutt behov for økonomisk hjelp.

NAV Nittedal møter fortsatt de fleste innbyggere per telefon eller via digitale løsninger. Vi ber innbyggere om å henvende seg via ditt nav på www.nav.no eller på telefon 55 55 33 33 for fysisk og planlagt møte med veileder.

NAV Nittedal oppfordrer alle til å sende digital søknad om økonomisk sosialhjelp på www. nav.no. Det er en postkasse ved inngangsdøren hvor dokumenter og skjema for sosialhjelp kan leveres om det ikke er mulig å søke digitalt.

Vakttelefon for arbeidsgivere: 959 41 068 eller 476 70 309 (Kl. 09:00-15:30)