Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Kontoret har stengt publikumsmottaket pga Koronaviruset. Selvbetjeningsløsingene er tilgjengelig 8 - 1530 mandag-fredag i midlertidig lokaler i 2. etg. i Rådstua.

Oppfølging og timeavtaler vil kunne bli gjennomført pr telefon eller via digitale løsninger.
Ved akutt behov for nødhjelp, kontakt 47781437

Det er satt opp en postkasse ved inngangsdøren hvor dokumenter kan leveres og skjema for sosialhjelp kan hentes ved kontoret.

Vakttelefon for arbeidsgivere: 95941068 eller 47670309 (0900-1530)

De midlertidige lokalene er åpent hverdager fra kl. 08.00 – 15.30 for bruk av selvbetjenings løsninger, og kopi/printer.

Vi ber om at innbyggere som benytter lokalet opprettholder hygienetiltak som bruk av antibac før bruk av pc, printer og kopimaskin. TAKK!

NAV Nittedal møter de fleste innbyggere per telefon eller via digitale løsninger. Vi ber innbyggere om å henvende seg via ditt nav på www.nav.no eller på telefon 55 55 33 33

Ved behov for akutt økonomisk hjelp kan NAV Nittedal kontaktes på mobil 477 81 437

Postadresse

Postboks 144 , 1483 HAGAN

Organisasjonsnummer

991359516

Kontornummer

0233

Publikumsmottak

Rådhuset

Rådhusveien 3, 1482 NITTEDAL

Spesielle åpningstider
28.08.2020 stengt Stengt publikumsmottak (midlertidig lokaler i Rådstua) fredag 28. august.
Åpningstider
Mandag 08:00 - 15:30 Mottaket er ubemannet, lokalene er åpne i åpningstiden. Akutt økonomisk hjelp? ring 477 81 437
Tirsdag 08:00 - 15:30 Mottaket er ubemannet, lokalene er åpne i åpningstiden. Akutt økonomisk hjelp? ring 477 81 437
Onsdag 08:00 - 15:30 Mottaket er ubemannet, lokalene er åpne i åpningstiden. Akutt økonomisk hjelp? ring 477 81 437
Torsdag 08:00 - 15:30 Mottaket er ubemannet, lokalene er åpne i åpningstiden. Akutt økonomisk hjelp? ring 477 81 437
Fredag 08:00 - 15:30 Mottaket er ubemannet, lokalene er åpne i åpningstiden. Akutt økonomisk hjelp? ring 477 81 437