NAV Nesodden - kontorinformasjon

NAV-kontoret er tilgjengelige klokken 09.00 - 15.00 alle arbeidsdager, enten ved å ringe på dørklokka eller ved å ringe vakttelefon 41286303 . Det oppfordres til å avtale time dersom det ikke gjelder akutte behov.

NAV Nesodden tilbyr digital søknad på sosialhjelp.

Sosialhjelp utbetales hver dag. Siste tidspunkt for kjøring er klokken 13.00.

Utbetaling når utbetaling havner på helg/helligdag er som hovedregel siste virkedag før. Unntaksvis vil utbetalingen skje første virkedag etter.

Utbetalingsmåter for nødhjelp: kronekort