Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

NAV Nes har redusert tilgangen til publikumsmottaket. Vi tar i mot besøkende etter avtale.

NAV Nes har opprettet 2 interne telefonnummer, som er operative mellom kl. 12 og 14,
• 41 31 74 19 for økonomisk sosialhjelp
• 41 34 05 67 for øvrige tjenester

Ønsker du å komme i kontakt med en veileder hos NAV Nes, eller har behov for tilgang til vårt publikumsmottak, kontakt oss på telefonnummer nevnt ovenfor.

Postadresse

Postboks 33 , 2151 ÅRNES

Organisasjonsnummer

994477978

Kontornummer

0236

Publikumsmottak

Årnes

Pakkhusgata 1D, 2150 ÅRNES

Åpningstider
Mandag 12:00 - 14:00 Åpent for selvbetjeningsløsninger9-14. Oppfølgingssamtaler og møter avholdes etter avtale.
Tirsdag stengt Oppfølgingssamtaler og møter avholdes etter avtale.
Onsdag 12:00 - 14:00 Åpent for selvbetjeningsløsninger9-14. Oppfølgingssamtaler og møter avholdes etter avtale.
Torsdag stengt Oppfølgingssamtaler og møter avholdes etter avtale.
Fredag 12:00 - 14:00 Åpent for selvbetjeningsløsninger9-14. Oppfølgingssamtaler og møter avholdes etter avtale.