Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Telefon
55 55 33 33

Innsending av skjemaer
Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.
Opplysninger
Mottaket ved NAV Narvik har åpent tirsdag og torsdag i tidsrommet 11:30 til 13:30
Vi anmoder om at all kontakt, gjøres skriftlig via nav.no/ditt nav.
Om det haster kan du ringe: 412 45 348 i tidsrommet: Mandag til fredag mellom kl. 11:30 og 13:30


Søknadsskjema for økonomisk sosialhjelp kan nå leveres elektronisk via nav.no/skjema og søknad.
Om du ikke er elektronisk bruker finnes papirskjema utenfor mottaket og kan hentes der.
Ferdig utfylt søknadsskjema må være underskrevet på begge sider, og kan deretter legges i konvolutt og puttes i postkassen på veggen.Publikumsmottak
Avd. Narvik
Kongensgate 51, 8514 Narvik
Mandag, onsdag, fredag stengt
Avd. Ballangen
Sentrumsveien 65, 8540 BALLANGEN
Mottak stengt for publikum
Avd. Kjøpsvik
Fl. Smiths vei 1, 8590 Kjøpsvik (Servicesenteret)
Mottak stengt for publikum
Avd. Evenes
Bergvikveien 11, 8533 BOGEN I OFOTEN
Mottak stengt for publikum
Avd. Gratangen
Nergårdveien 2, 9470 GRATANGEN
Mottak stengt for publikum

Postadresse

Kongens gate 51 , 8514 NARVIK

Organisasjonsnummer

991370668

Kontornummer

1805

Publikumsmottak

Lokasjon Evenes

Bergvikveien 11, 8533 BOGEN I OFOTEN

Åpningstider
Mandag stengt
Tirsdag stengt
Onsdag stengt
Torsdag stengt
Fredag stengt

Lokasjon Gratangen

Nergårdveien 2, 9470 GRATANGEN

Åpningstider
Mandag stengt
Tirsdag stengt
Onsdag stengt
Torsdag stengt
Fredag stengt

Hovedkontor Narvik

Kongens gate 51, 8514 NARVIK

Åpningstider
Mandag stengt Åpent for avtalte timeavtaler 08.00-15.30.
Tirsdag 11:30 - 13:30 Åpent for avtalte timeavtaler 08.00-15.30.
Onsdag stengt Åpent for avtalte timeavtaler 08.00-15.30.
Torsdag 11:30 - 13:30 Åpent for avtalte timeavtaler 08.00-15.30.
Fredag stengt Åpent for avtalte timeavtaler 08.00-15.30.