NAV Narvik - kontorinformasjon

Innsending av skjemaer
Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.
Opplysninger
Mottaket ved NAV Narvik har åpent tirsdag og torsdag i tidsrommet 11:30 til 13:30
Vi anmoder om at all kontakt, gjøres skriftlig via nav.no/ditt nav.
Om det haster kan du ringe: 412 45 348 i tidsrommet: Mandag til fredag mellom kl. 11:30 og 13:30


Søknadsskjema for økonomisk sosialhjelp kan nå leveres elektronisk via nav.no/skjema og søknad.
Om du ikke er elektronisk bruker finnes papirskjema utenfor mottaket og kan hentes der.
Ferdig utfylt søknadsskjema må være underskrevet på begge sider, og kan deretter legges i konvolutt og puttes i postkassen på veggen.
Mandagstengt
Tirsdagstengt
Onsdagstengt
Torsdagstengt
Fredagstengt
Mandagstengt
Tirsdagstengt
Onsdagstengt
Torsdagstengt
Fredagstengt
MandagstengtÅpent for avtalte timeavtaler 08.00-15.30.
Tirsdag11:30 - 13:30Åpent for avtalte timeavtaler 08.00-15.30.
OnsdagstengtÅpent for avtalte timeavtaler 08.00-15.30.
Torsdag11:30 - 13:30Åpent for avtalte timeavtaler 08.00-15.30.
FredagstengtÅpent for avtalte timeavtaler 08.00-15.30.