NAV Narvik - kontorinformasjon

Innsending av skjemaer
Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.
Opplysninger
Mottaket ved NAV Narvik har åpent tirsdag og torsdag i tidsrommet 11:30 til 13:30, og har tilgjengelig 2 pc'er og en skriver/kopimaskin.
Vi anmoder om at all kontakt, gjøres skriftlig via nav.no/ditt nav.

NAV Narvik har drop-in for økonomisk rådgivning hver tirsdag mellom kl. 11:30 og 13:30. Det kreves ikke vedtak eller timeavtale for å møte opp for enkel råd og veiledning i dette tidsrommet.
Vi har også tilbud om drop-in for økonomisk rådgivning på kontorene i Kjøpsvik, Ballangen, Evenes og Gratangen på torsdager. Oversikten over hvor vi er når, finner du ved å klikke på denne lenken:
Økonomisk rådgivning og drop-in råd og veiledning

Ved behov for økonomisk råd og veiledning og gjeldsrådgivning, benyttes søknadsskjema for økonomisk sosialhjelp på nav.no

Søknadsskjema for økonomisk sosialhjelp kan leveres elektronisk via nav.no/skjema og søknad.
Om du ikke er elektronisk bruker, leveres papirskjema ut på forespørsel.
Ferdig utfylt søknadsskjema på papir, må være underskrevet på begge sider av det siste arket, og kan deretter legges i postkassen på veggen utenfor døren.