NAV Narvik - kontorinformasjon

Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Innsending av skjemaer
Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.
Opplysninger
Mottaket ved NAV Narvik har åpent tirsdag og torsdag i tidsrommet 11:30 til 13:30
Vi anmoder om at all kontakt, gjøres skriftlig via nav.no/ditt nav.
Om det haster kan du ringe: 412 45 348 i tidsrommet: Mandag til fredag mellom kl. 11:30 og 13:30


Søknadsskjema for økonomisk sosialhjelp kan nå leveres elektronisk via nav.no/skjema og søknad.
Om du ikke er elektronisk bruker finnes papirskjema utenfor mottaket og kan hentes der.
Ferdig utfylt søknadsskjema må være underskrevet på begge sider, og kan deretter legges i konvolutt og puttes i postkassen på veggen.

Postadresse

Kongens gate 51, 8514 NARVIK

Organisasjonsnummer

991370668

Kontornummer

1805

Publikumsmottak

Evenes

Bergvikveien 11, 8533 BOGEN I OFOTEN

Åpningstider

Mandagstengt
Tirsdagstengt
Onsdagstengt
Torsdagstengt
Fredagstengt

Gratangen

Nergårdveien 2, 9470 GRATANGEN

Åpningstider

Mandagstengt
Tirsdagstengt
Onsdagstengt
Torsdagstengt
Fredagstengt

Hovedkontor Narvik

Kongens gate 51, 8514 NARVIK

Åpningstider

MandagstengtÅpent for avtalte timeavtaler 08.00-15.30.
Tirsdag11:30 - 13:30Åpent for avtalte timeavtaler 08.00-15.30.
OnsdagstengtÅpent for avtalte timeavtaler 08.00-15.30.
Torsdag11:30 - 13:30Åpent for avtalte timeavtaler 08.00-15.30.
FredagstengtÅpent for avtalte timeavtaler 08.00-15.30.