Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Som følge av koronautbruddet har NAV Nærøysund opprettet direktenummer til sitt kontor.

Telefonnummer for henvendelser til NAV stat (arbeidsavklaringsmidler, trygd o.l.):
412 71 628 - Når du ringer dette nummeret kommer du til første ledige ansatt i NAV Nærøysund

Telefonnummer for henvendelser til NAV kommune (økonomisk sosialhjelp, midlertidig botilbud):
458 64 952 - Hvis du ikke har mulighet til å sende søknaden digitalt, kan du ringe dette nummeret.

Bindal:
Informasjon om økonomisk sosialhjelp og søknadsskjema for deg som bor i Bindal finner du her..


Leka eller Nærøysund:
Informasjon om økonomisk sosialhjelp og søknadsskjema finner du her

Postadresse

Idrettsveien 1 , 7970 KOLVEREID

Telefaks

74 73 24 81

Organisasjonsnummer

891371012

Kontornummer

1751

Publikumsmottak

Lokasjon Leka

Lekatun, 7994 LEKA

Åpningstider
Mandag stengt Timeavtaler gjennomføres i tidsrommet 08.00-15.30
Tirsdag stengt Timeavtaler gjennomføres i tidsrommet 08.00-15.30
Onsdag 10:00 - 14:00 Timeavtaler gjennomføres i tidsrommet 08.00-15.30
Torsdag stengt Timeavtaler gjennomføres i tidsrommet 08.00-15.30
Fredag stengt Timeavtaler gjennomføres i tidsrommet 08.00-15.30

Lokasjon Bindal

Rådhuset, 7980 TERRÅK

Åpningstider
Mandag stengt Åpent for timeavtaler 10-14
Tirsdag stengt Åpent for timeavtaler 10-14
Onsdag 10:00 - 14:00 Åpent for timeavtaler 10-14
Torsdag stengt Åpent for timeavtaler 10-14
Fredag stengt Åpent for timeavtaler 10-14

Lokasjon Nærøy

Idrettsvegen 1, 7970 KOLVEREID

Åpningstider
Mandag 12:00 - 14:00 Timeavtaler i tidsrommet 08.00-15.30.
Tirsdag 12:00 - 14:00 Timeavtaler i tidsrommet 08.00-15.30.
Onsdag 12:00 - 14:00 Timeavtaler i tidsrommet 08.00-15.30.
Torsdag stengt Timeavtaler i tidsrommet 08.00-15.30.
Fredag 12:00 - 14:00 Timeavtaler i tidsrommet 08.00-15.30.