NAV Nærøysund - kontorinformasjon

Vi anbefaler nav.no for informasjon om våre tjenester. Du kan også bruke Ditt NAV for å sende oss beskjeder eller et spørsmål. Her kan du også be om kontakt med din veileder.

På nav.no kan du også søke økonomisk sosialhjelp. Ved digital søknad vil du kunne ha innsyn i saken din under Ditt NAV. Her vil du kunne se endringer i status, lese brev om hva vi mangler av dokumentasjon for å kunne vurdere saken, kunne laste opp dokumentasjon vi etterspør, lese vedtaksbrev og se utbetalinger.

Sosialfaglig vakttelefon er betjent mandag til fredag kl 08.00 - 15.30.
Du når det lokale NAV kontoret ved å ringe 40 55 67 54.

Ved behov for å levere dokumentasjon til NAV Nærøysund kan dette også legges i postkasse ved hovedinngangen og merke brevet med NAV Nærøysund eller i hvit kasse inne i hovedinngangen ved inngangsdøren til NAV. Husk å merk dokumentasjon med navn og fødselsnummer.


Bindal:
Informasjon om økonomisk sosialhjelp og søknadsskjema for deg som bor i Bindal finner du her..


Leka eller Nærøysund:
Informasjon om økonomisk sosialhjelp og søknadsskjema finner du her