Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00 - 15.30 Onsdag 8.april. Telfontid: kl. 08.00 – 12.00 Kontoret holder stengt i helligdagene

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Kontoret følger kanalstrategien og tjenestepakkene.

Økonomisk sosialhjelp:

Økonomisk sosialhjelp søker du via: https://www.nav.no/sosialhjelp/slik-soker-du (kopier og lim inn linken i nettleseren)

Dersom du ikke får brukt det elektroniske søknadsskjemaet kan du laste ned skjemaet fra Moss kommunens hjemmeside, og sende det inn med vanlig post.

Kommunetorget kan også kontaktes over telefon 69 24 80 00, fram til kl 19:00, for å få tilsendt en papirsøknad i posten.

Spørsmål om depositumsgaranti/husleiegaranti og bostøtte stilles til Moss kommune ved Boligsosial avdeling. Direktenr. 40 03 87 67.

Følgende telefoner er åpne mellom kl. 10.00-14.00:
Har du akutt behov for hjelp eller har papirer du må levere, ring 412 42 7 94.
Er du arbeidsgiver; ring 401 05 208
Er du permittert; ring 401 06 735
Er du sykmeldt: ring 406 38 495

Driften av kontoret går som normalt. Vi oppfordrer alle som ønsker kontakt med, eller tjenester fra NAV om å benytte seg av nav.no eller Ditt Nav.
Alle våre veiledere er tilgjengelig på digitale løsninger.
Avtalte timeavtaler gjennomføres på tlf eller video.

Kontoret holder stengt i helligdagene i påsken, og åpner igjen tirsdag 14. april.

Postadresse

Postboks 158, 1501 MOSS

Organisasjonsnummer

994672878

Kontornummer

0104

Publikumsmottak

Moss

Kongens gate 34, 1530 MOSS

Spesielle åpningstider
08.04.2020 stengt Er det krise, eller du har papirer du må levere, ring 412 42 794 mellom kl. 10.00 til 11.30.
Åpningstider
Mandag stengt Er det krise eller du har papirer du må levere, ring 412 42 794 mellom kl. 10-14
Tirsdag stengt Er det krise eller du har papirer du må levere, ring 412 42 794 mellom kl. 10-14
Onsdag stengt Er det krise eller du har papirer du må levere, ring 412 42 794 mellom kl. 10-14
Torsdag stengt Er det krise eller du har papirer du må levere, ring 412 42 794 mellom kl. 10-14
Fredag stengt Er det krise eller du har papirer du må levere, ring 412 42 794 mellom kl. 10-14