NAV Moss - kontorinformasjon

Kontoret har normal drift, men oppfordrer alle som har behov for kontakt eller tjenester fra NAV, å benytte seg av nav.no og Ditt Nav og der bruke «skriv til oss».

Avtalte samtaler gjennomføres som normalt og alle våre veiledere er tilgjengelige på digitale løsninger og direkte telefonnummer.

NAV kontaktsenter kan ringes som vanlig på telefon 55 55 33 33. Hvis du er i en nødsituasjon kan du kontakt oss på 55 55 33 33 (hverdager 09.00 – 15.00) eller møte opp i publikumsmottaket i perioden 10.00 – 14.00.

ØKONOMISK SOSIALHJELP:

Dersom du skal søke økonomisk sosialhjelp anbefaler vi at dette gjøres elektronisk via nav.no: https://www.nav.no/sosialhjelp/slik-soker-du (kopier og lim inn linken i nettleseren)

Dersom du ikke får brukt det elektroniske søknadsskjemaet kan du laste ned skjemaet fra Moss kommunens hjemmeside, og sende det inn med vanlig post. Eller hente det på NAV-kontoret.

Spørsmål om depositumsgaranti/husleiegaranti og bostøtte stilles til Moss kommune ved Boligsosial avdeling på telefon 40 03 87 67.

Faste nummer du kan ringe oss på:
Ordinær arbeidssøkere kan mellom kl. 10-14 ringe nummer 468 32 364
Leger, i forbindelse med sykmeldte, kan ringe mellom kl. 10-14 på nummer 468 32 615
Arbeidsgivere kan ta kontakt innenfor vanlig arbeidstid på nummer 468 32 378