NAV Moss - kontorinformasjon

Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

NAV MOSS HAR BEGRENSET TILGANG TIL PUBLIKUMSMOTTAKET.

NAV Moss åpner for flere fysiske møter med brukere, men Covid-19 er imidlertid ikke over.

NAV ønsker derfor i størst mulig grad å bistå over telefon, digitale samtaler og videomøter. Vi vil spesielt minne om at du kan søke sosialhjelp elektronisk gjennom nav.no
Via nav.no kan du nå også følge søknaden din, og enkelt se når den er ferdigbehandlet.


For innbyggere som er i krise, og som ikke har telefon er det mulig å henvende seg i mottaket i tiden 10:00-14:00.

Det er viktig å understreke at all annen drift av kontoret går som normalt. Vi oppfordrer alle som har behov for kontakt eller tjenester fra NAV, til å benytte seg av nav.no eller Ditt Nav. Alle våre veiledere er tilgjengelige via telefon, på «skriv til oss» på nav.no og videomøter i tillegg til forhåndsavtalte samtaler.

NAV har åpent hele døgnet på www.nav.no. Vi oppfordrer til bruk av digitale tjenester så langt det lar seg gjøre under koronasituasjonen for å hindre smitte og press på telefonlinjene.

Har du akutt behov for bistand ring 468 32 678 (beredskapstelefon).

Har du spørsmål om permitteringer på grunn av koronaviruset:
• Som arbeidsgiver ring 468 32 378
• Som arbeidstaker ring 468 32 364


Telefonene er åpne i tidsrommet kl. 10.00 til kl. 14.00 fra mandag til fredag.


ØKONOMISK SOSIALHJELP:

Du kan søke økonomisk sosialhjelp via: https://www.nav.no/sosialhjelp/slik-soker-du (kopier og lim inn linken i nettleseren)

Dersom du ikke får brukt det elektroniske søknadsskjemaet kan du laste ned skjemaet fra Moss kommunens hjemmeside, og sende det inn med vanlig post.

Kommunetorget kan også kontaktes på telefon 69 24 80 00 fram til kl. 19.00, for å få tilsendt en papirsøknad i posten.

Spørsmål om depositumsgaranti/husleiegaranti og bostøtte stilles til Moss kommune ved Boligsosial avdeling på telefon 40 03 87 67.

Postadresse

Postboks 158, 1501 MOSS

Organisasjonsnummer

994672878

Kontornummer

0104

Publikumsmottak

Moss

Kongens gate 34, 1530 MOSS

Åpningstider

MandagstengtÅpent pr. telefon. Timeavtaler også
TirsdagstengtÅpent pr. telefon. Timeavtaler også
OnsdagstengtÅpent pr. telefon. Timeavtaler også
TorsdagstengtÅpent pr. telefon. Timeavtaler også
FredagstengtÅpent pr. telefon. Timeavtaler også