Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 579 , 8651 MOSJØEN

Organisasjonsnummer

991379657

Kontornummer

1824

Publikumsmottak

Mosjøen

C.M. Havigs gate 45, 8656 MOSJØEN

Åpningstider
Mandag 12:00 - 13:00 Åpent for timeavtaler 0900-1500.
Tirsdag stengt Åpent for timeavtaler 0900-1500.
Onsdag 12:00 - 13:00 Åpent for timeavtaler 0900-1500.
Torsdag stengt Åpent for timeavtaler 0900-1500.
Fredag 12:00 - 13:00 Åpent for timeavtaler 0900-1500.