NAV Molde - kontorinformasjon

Våre sider på nav.no har åpent hele døgnet, her kan du:

- Finne ledige stillinger
- Registrere deg som arbeidssøker
- Skrive til oss på Ditt NAV
- Sende søknader
- Sjekke utbetalinger

Vi minner om våre sider Foreldrepenger på Facebook og Jobblyst på Facebook.

Nå kan:
• søknad om økonomisk sosialhjelp sendes digitalt på nav.no/sosialhjelp
• ettersendelse av dokumentasjon sendes digitalt

Søknadsskjema til utskrift finnes på kommunens nettside Molde kommune - Økonomisk sosialhjelp: Molde kommune - økonomisk sosialhjelp
Ved søknad om nødhjelp (mat/bolig) og ved førstegangssøknad oppfordrer vi at det tas kontakt med NAV på telefon.

Trenger du bistand utover disse løsningene kan du kontakte oss på:
NAV Molde vakttelefon 48 40 59 54 som er betjent mandag og fredag kl. 10 - 12.
Vakttelefonen prioriterer å bistå deg med veiledning på: sosiale henvendelser - sosialstønad