NAV Molde - kontorinformasjon

Informasjon i forbindelse med korona-situasjonen:
Vi oppfordrer alle til å benytte våre skriftlige kanaler på nav.no fremfor å oppsøke NAV-kontorene. På nav.no kan du søke om økonomisk sosialhjelp, dagpenger og andre ytelser fra NAV. Begrens besøkene dine til NAV–kontoret med mindre det er helt nødvendig for deg.

Vi oppfordrer alle til å benytte våre digitale løsninger som du kan lese mer om på Hvordan kommer du i kontakt med NAV nå?

På samlesiden Koronavirus - hva gjelder i min situasjon? finner du informasjon og spørsmål og svar om koronaviruset for privatpersoner, selvstendig næringsdrivende og arbeidsgivere.
Vi minner også om våre sider Foreldrepenger på Facebook og Jobblyst på Facebook.

Nå kan:
• søknad om økonomisk sosialhjelp sendes digitalt på nav.no/sosialhjelp
• ettersendelse av dokumentasjon sendes digitalt

Søknadsskjema til utskrift finnes på kommunens nettside Molde kommune - Økonomisk sosialhjelp

Ved søknad om nødhjelp (mat/bolig) og ved førstegangssøknad oppfordrer vi at det tas kontakt med NAV på telefon.

Trenger du bistand utover disse løsningene kan du kontakte oss på:
NAV Molde vakttelefon 48 40 59 54 som er betjent mandag og fredag kl. 10 - 12.
Vakttelefonen prioriterer å bistå deg med veiledning på: Registrering som arbeidssøker og sosiale henvendelser - sosialstønad
MandagÅpent for avtalte møter: 09:00 - 14:30
Tirsdag10:00 - 12:00Åpent for avtalte møter: 09:00 - 14:30
Onsdag10:00 - 12:00Åpent for avtalte møter: 09:00 - 14:30
Torsdag10:00 - 12:00Åpent for avtalte møter: 09:00 - 14:30
FredagÅpent for avtalte møter: 09:00 - 14:30
MandagstengtÅpent for avtalte møter: 09:00 - 14:30
TirsdagstengtÅpent for avtalte møter: 09:00 - 14:30
OnsdagstengtÅpent for avtalte møter: 09:00 - 14:30
TorsdagstengtÅpent for avtalte møter: 09:00 - 14:30
FredagstengtÅpent for avtalte møter: 09:00 - 14:30
MandagstengtÅpent for avtalte møter: 09:00 - 14:30
Tirsdagstengt
OnsdagstengtÅpent for avtalte møter: 09:00 - 14:30
Torsdagstengt
Fredagstengt