Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Informasjon i forbindelse med korona-situasjonen:
Vi oppfordrer alle til å benytte våre skriftlige kanaler på nav.no fremfor å oppsøke NAV-kontorene. På nav.no kan du søke om økonomisk sosialhjelp, dagpenger og andre ytelser fra NAV. Begrens besøkene dine til NAV–kontoret med mindre det er helt nødvendig for deg.

Vi oppfordrer alle til å benytte våre digitale løsninger som du kan lese mer om på Hvordan kommer du i kontakt med NAV nå?

På samlesiden Koronavirus - hva gjelder i min situasjon? finner du informasjon og spørsmål og svar om koronaviruset for privatpersoner, selvstendig næringsdrivende og arbeidsgivere.

Vi minner også om våre sider Foreldrepenger på Facebook og Jobblyst på Facebook.

Nå kan:
• søknad om økonomisk sosialhjelp sendes digitalt på nav.no/sosialhjelp
• ettersendelse av dokumentasjon sendes digitalt

Søknadsskjema til utskrift finnes på kommunens nettside Molde kommune - Økonomisk sosialhjelp

Ved søknad om nødhjelp (mat/bolig) og ved førstegangssøknad oppfordrer vi at det tas kontakt med NAV på telefon.

Trenger du bistand utover disse løsningene kan du kontakte oss på:

NAV Molde vakttelefon 48 40 59 54 er betjent mandag og fredag kl. 10 - 12.

Vakttelefonen prioriterer å bistå deg med veiledning på: Registrering som arbeidssøker og sosiale henvendelser - sosialstønad

Postadresse

Moldetrappa 2 , 6415 MOLDE

Organisasjonsnummer

994011391

Kontornummer

1502

Publikumsmottak

Lokasjon Midsund

Utsidevegen 6, 6475 MIDSUND

Åpningstider
Mandag stengt
Tirsdag stengt
Onsdag stengt
Torsdag stengt
Fredag stengt

Lokasjon Eidsvåg

Kråkholmvegen 2, 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL

Åpningstider
Mandag stengt
Tirsdag stengt
Onsdag stengt
Torsdag stengt
Fredag stengt

Lokasjon Molde

Moldetrappa 2, 6415 MOLDE

Åpningstider
Mandag stengt
Tirsdag 10:00 - 12:00
Onsdag 10:00 - 12:00
Torsdag 10:00 - 12:00
Fredag stengt