Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Ved spørsmål om bolig/økonomisk sosialhjelp kontakt 41292339(9-15)

Postadresse

Bergkrystallen 1 , 3340 ÅMOT

Telefaks

31 02 92 51

Organisasjonsnummer

994477889

Kontornummer

0623

Publikumsmottak

Åmot

Bergkrystallen 1, 3340 ÅMOT

Spesielle åpningstider
15.03.2020 stengt Publikumsmottaket er stengt inntil videre.
Åpningstider
Mandag stengt Ellers etter timeavtale
Tirsdag stengt Ellers etter timeavtale
Onsdag stengt Ellers etter timeavtale
Torsdag stengt Ellers etter timeavtale
Fredag stengt Ellers etter timeavtale