Telefon

55 55 33 33

08.00–15.30 Det er for tiden stor pågang på dette telefonnummeret. Se under Opplysninger for lokale telefonnummer.

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Publikumsmottakene i NAV Midtre Namdal (Namsos, Overhalla og Flatanger) er midlertidig stengt som et forebyggende tiltak mot spredning av koronasmitte. Møter og samtaler vil fremover foregå på telefon eller Skype. Søknadsskjema økonomisk sosialhjelp finner du på kommunenes hjemmeside og utenfor hovedinngangen ved Nav-kontoret i Namsos.

Hvordan komme i kontakt med NAV Midtre Namdal?
• Har du akutt behov for økonomisk bistand kan du ta kontakt med NAV Midtre Namdal sin vakttelefon tlf. 41 27 17 69 i tidsrommet kl 09.00 – 15.00 (mandag – fredag). Obs! Telefonen stenger kl 11.30 onsdag 8. april.
• Øvrige henvendelser til NAV Midtre Namdal i tidsrommet kl 10.00 – 14.00 (mandag – fredag) kan rettes til tlf. 40 63 57 25. Obs! Telefonen er stengt onsdag 8. april.

NAV Kontaktsenter mandag- fredag i tidsrommet 08.00 – 15.30 Tlf. 55 55 33 33

Postadresse
Postboks 54, 7801 NAMSOS

Telefaks
74 73 25 51

Postadresse

Postboks 54, 7801 NAMSOS

Telefaks

74 73 25 51

Organisasjonsnummer

991380906

Kontornummer

1703

Publikumsmottak

Lokasjon Namsos

Søren R Thornæs veg 11, 7800 NAMSOS

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag 11:00 - 13:00 Timeavtaler gjennomføres i tidsrommet 09.00-14.30.
Tirsdag stengt Timeavtaler gjennomføres i tidsrommet 09.00-14.30.
Onsdag 11:00 - 13:00 Timeavtaler gjennomføres i tidsrommet 09.00-14.30.
Torsdag stengt Timeavtaler gjennomføres i tidsrommet 09.00-14.30.
Fredag 11:00 - 13:00 Timeavtaler gjennomføres i tidsrommet 09.00-14.30.

Lokasjon Flatanger

Lauvsneshaugen 25, 7770 FLATANGER

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag 11:00 - 13:00
Tirsdag stengt
Onsdag 11:00 - 13:00
Torsdag stengt
Fredag stengt

Lokasjon Overalla

Svarlivegen 1, 7863 OVERHALLA

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag 10:00 - 14:00 Timeavtaler gjennomføres i tidsrommet 09.00-14.30
Tirsdag stengt Timeavtaler gjennomføres i tidsrommet 09.00-14.30
Onsdag 10:00 - 14:00 Timeavtaler gjennomføres i tidsrommet 09.00-14.30
Torsdag stengt Timeavtaler gjennomføres i tidsrommet 09.00-14.30
Fredag 10:00 - 14:00 Timeavtaler gjennomføres i tidsrommet 09.00-14.30