NAV Midtre Namdal - kontorinformasjon

Generell informasjon:
For å kunne gi best mulig bistand ønsker vi at møter på NAV kontoret i størst mulig grad skal være avtalt på forhånd.
Du kan bestille timeavtale gjennom aktivitetsplanen din, eller kontakte NAV på telefon 55 55 33 33 mandag-fredag i tidsrommet 9-15.
Har du allerede bestilt time kan du sette deg i ventesonen til du blir hentet av din veileder.

Sosialhjelp og akutt økonomisk bistand:
Ring vakttelefon 41 27 17 69 (betjenes 9-14.30)
Du kan søke sosialhjelp digitalt eller finne søknadsskjema på papir i ventesonen.