Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Kontaktinformasjon til NAV Midtre-Namdal

For å kunne gi best mulig bistand ønsker vi at møter på NAV kontoret i størst mulig grad skal være avtalt på forhånd.
Du kan bestille timeavtale gjennom aktivitetsplanen din, eller kontakte NAV på telefon 55 55 33 33 mandag-fredag i tidsrommet 9-15.
Har du allerede bestilt time kan du sette deg i ventesonen til du blir hentet av din veileder.
For å komme i kontakt angående sosialhjelp og akutt økonomisk bistand, ring 41 27 17 69.
Du kan søke sosialhjelp digitalt eller finne søknadsskjema på papir i ventesonen.

Postadresse

Postboks 54 , 7801 NAMSOS

Organisasjonsnummer

991380906

Kontornummer

1703

Publikumsmottak

Lokasjon Namsos

Søren R Thornæs veg 11, 7800 NAMSOS

Åpningstider
Mandag 11:00 - 13:00 Timeavtaler gjennomføres i tidsrommet 09.00-14.30.
Tirsdag stengt Timeavtaler gjennomføres i tidsrommet 09.00-14.30.
Onsdag 11:00 - 13:00 Timeavtaler gjennomføres i tidsrommet 09.00-14.30.
Torsdag stengt Timeavtaler gjennomføres i tidsrommet 09.00-14.30.
Fredag 11:00 - 13:00 Timeavtaler gjennomføres i tidsrommet 09.00-14.30.

Lokasjon Flatanger

Lauvsneshaugen 25, 7770 FLATANGER

Åpningstider
Mandag 11:00 - 13:00
Tirsdag stengt
Onsdag 11:00 - 13:00
Torsdag stengt
Fredag stengt

Lokasjon Overalla

Svarlivegen 1, 7863 OVERHALLA

Åpningstider
Mandag stengt Lokasjonen er stengt, benytt lokasjon Namsos
Tirsdag stengt Lokasjonen er stengt, benytt lokasjon Namsos
Onsdag stengt Lokasjonen er stengt, benytt lokasjon Namsos
Torsdag stengt Lokasjonen er stengt, benytt lokasjon Namsos
Fredag stengt Lokasjonen er stengt, benytt lokasjon Namsos

Lokasjon Høylandet

Vargeia 1, 7877 HØYLANDET

Åpningstider
Mandag 12:00 - 14:00 Timeavtaler gjennomføres i tidsrommet 08.00-15.30.
Tirsdag stengt Timeavtaler gjennomføres i tidsrommet 08.00-15.30.
Onsdag 12:00 - 14:00 Timeavtaler gjennomføres i tidsrommet 08.00-15.30.
Torsdag stengt Timeavtaler gjennomføres i tidsrommet 08.00-15.30.
Fredag stengt Timeavtaler gjennomføres i tidsrommet 08.00-15.30.