Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Vi vil hjelpe alle som trenger det, men for å unngå smittespredning må publikum i størst mulig grad benytte seg av våre digitale tjenester. Vi tar imidlertid imot timeavtaler ved behov. Vi har opprettet to vakttelefoner for å sikre at du når fram til oss på telefon (kl 0800-1530 hverdager).

· For spørsmål vedrørende permittering eller dagpenger: Telefon 404 54 717

· For spørsmål vedørende økonomisk sosialhjelp eller andre sosiale tjenester i NAV: Telefon 941 40 734

Spørsmål fra arbeidsgivere:

Arbeidsgivere som trenger bistand og veiledning for å sikre at varsel om permitteringer eller oppsigelser gjøres på en god måte, kan ta direkte kontakte med markedsrådgivere ved NAV Midtre Gauldal:

· Solfrid Myren, mob: 406 13 840

· Hege Anita Scheie, mob: 900 12 645

Postadresse

Rådhuset , 7290 STØREN

Telefaks

73 43 70 01

Organisasjonsnummer

990231001

Kontornummer

1648

Publikumsmottak

Rådhuset

Rådhuset, 7290 STØREN

Åpningstider
Mandag 12:00 - 14:00 Åpent for timeavtaler 08.00 - 15.00.
Tirsdag stengt Åpent for timeavtaler 08.00 - 15.00.
Onsdag 12:00 - 14:00 Åpent for timeavtaler 08.00 - 15.00.
Torsdag stengt Åpent for timeavtaler 08.00 - 15.00.
Fredag 12:00 - 14:00 Åpent for timeavtaler 08.00 - 15.00.