Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Stasjonsvegen 14 , 3800 BØ I TELEMARK

Organisasjonsnummer

992982616

Kontornummer

0821

Publikumsmottak

Nome

Ringsevja 28, 3830 ULEFOSS

Åpningstider
Mandag stengt Open for timeavtaler fra 0900-1500
Tirsdag 12:00 - 15:00 Open for timeavtaler fra 0900-1500
Onsdag stengt Open for timeavtaler fra 0900-1500
Torsdag 12:00 - 15:00 Open for timeavtaler fra 0900-1500
Fredag stengt Open for timeavtaler fra 0900-1500

Bø i Telemark

Stasjonsvegen 14, 3800 BØ I TELEMARK

Åpningstider
Mandag 12:00 - 15:00 Open for timeavtaler fra 0900-1500
Tirsdag stengt Open for timeavtaler fra 0900-1500
Onsdag 12:00 - 15:00 Open for timeavtaler fra 0900-1500
Torsdag stengt Open for timeavtaler fra 0900-1500
Fredag 12:00 - 15:00 Open for timeavtaler fra 0900-1500