Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Hunsøya Næringspark , 4700 VENNESLA

Organisasjonsnummer

991383093

Kontornummer

1014

Publikumsmottak

Iveland

Kommunehuset, 4724 IVELAND

Åpningstider
Mandag stengt
Tirsdag stengt
Onsdag stengt
Torsdag 12:00 - 14:00
Fredag stengt

Bygland

Kommunehuset, 4745 BYGLAND

Åpningstider
Mandag stengt
Tirsdag stengt
Onsdag stengt
Torsdag 12:00 - 14:00
Fredag stengt

Valle

Kjellebergveien 16, 4747 VALLE

Åpningstider
Mandag stengt
Tirsdag stengt
Onsdag 12:00 - 14:00
Torsdag stengt
Fredag stengt

Bykle

Rådhuset, 4754 BYKLE

Åpningstider
Mandag 12:00 - 14:00
Tirsdag stengt
Onsdag stengt
Torsdag stengt
Fredag stengt

Åseral

Rådhuset, 4540 ÅSERAL

Åpningstider
Mandag stengt
Tirsdag 12:00 - 14:00
Onsdag stengt
Torsdag stengt
Fredag stengt

Vennesla

Hunsfoss næringspark, 4700 VENNESLA

Åpningstider
Mandag stengt
Tirsdag 12:00 - 14:00
Onsdag stengt
Torsdag 12:00 - 14:00
Fredag stengt