Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til. Søknad om sosialhjelp kan sendes inn via nav.no.

Postadresse

Postboks 213 , 8151 ØRNES

Organisasjonsnummer

994004042

Kontornummer

1837

Publikumsmottak

Ørnes

Gammelveien 9, 8150 ØRNES

Åpningstider
Mandag 12:00 - 14:00 Åpent for timeavtaler.
Tirsdag stengt Åpent for timeavtaler.
Onsdag 12:00 - 14:00 Åpent for timeavtaler.
Torsdag stengt Åpent for timeavtaler.
Fredag stengt Åpent for timeavtaler.