Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

NAV Meløy er stengt fra og med nå.Se også oppslag ved NAV kontoret med Kontaktinformasjon. NAV leder kan også kontaktes på mobil: 46 16 53 89.

Digital søknad om økonomisk sosialhjelp kan leveres på Meløy kommunes hjemmeside

Postadresse

Postboks 213, 8151 ØRNES

Organisasjonsnummer

994004042

Kontornummer

1837

Publikumsmottak

Ørnes

Gammelveien 9, 8150 ØRNES

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag stengt Åpent for timeavtaler.
Tirsdag stengt Åpent for timeavtaler.
Onsdag stengt Åpent for timeavtaler.
Torsdag stengt Åpent for timeavtaler.
Fredag stengt Åpent for timeavtaler.