Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30 Det er for tiden stor pågang på dette telefonnummeret. Se under Opplysninger for lokale telefonnummer.

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

NAV Melhus er åpnet fra kl 10 - 14 for timeavtaler og adhoc-møter mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

Hvordan komme i kontakt med NAV Melhus?

Vi har åpen telefonlinje mellom kl 09.00 – 14.30 hver dag.
Har du spørsmål vedr permittering, dagpenger eller sykepenger, kan du kontakte oss på tlf. 406 31 472
Har du spørsmål vedr. Økonomisk sosialhjelp eller andre sosiale tjenester, kan du kontakte oss på tlf. 453 97 925

Postadresse

Postboks 70 , 7221 MELHUS

Telefaks

73 43 71 71

Organisasjonsnummer

991369244

Kontornummer

1653

Publikumsmottak

Melhus

Løvsetvegen 2, 7224 MELHUS

Åpningstider
Mandag 10:00 - 12:00 Åpent for timeavtaler 08.00 - 15.00.
Tirsdag 10:00 - 12:00 Åpent for timeavtaler 08.00 - 15.00.
Onsdag stengt Åpent for timeavtaler 08.00 - 15.00.
Torsdag 10:00 - 12:00 Åpent for timeavtaler 08.00 - 15.00.
Fredag 10:00 - 12:00 Åpent for timeavtaler 08.00 - 15.00.