Telefon

+4 72 10 73 70 0

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Organisasjonsnummer 991 076 573

Postadresse

Postboks 6600 Etterstad , 0607 OSLO

Telefaks

21 06 91 01

Kontornummer

4530