Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

På grunn av bemanningssituasjonen ved NAV Måsøy, vil NAV Måsøy i en periode framover ha begrenset åpningstid. Ny åpningstid:
-onsdager kl. 11.00-14.00 fra og med den 20. mai 2020

Smittevern:
-Ikke besøk NAV-kontoret hvis du er syk
-Hvis du kan benytte digitale tjenester og telefon, bes du om å benytte dette i første omgang
-Husk god hånd- og hostehygiene
-Hold minst en meters avstand

NAV er tilgjengelig digitalt, og du kan finne mye informasjon på NAV.no og på din side på NAV.no. Vi kan også kontaktes på telefon, 55 55 33 33.

Vi har en beredskapstelefon for de som ikke kan benytte seg av digitale tjenester eller skal søke om sosialstønad. Denne telefonen er betjent mandag-fredag mellom kl. 12.00-14.00.
Beredskapstelefon: 41 25 81 91

Dersom du skal levere dokumentasjon til NAV, vær snill å benytt postkassen på utsiden av kontoret.

Postadresse

Postboks 124 , 9691 HAVØYSUND

Organisasjonsnummer

994672495

Kontornummer

2018

Publikumsmottak

Havøysund

Strandgata 149, 9690 HAVØYSUND

Åpningstider
Mandag stengt
Tirsdag stengt
Onsdag 11:00 - 14:00 se egen info i forbindelse med korona på denne side
Torsdag stengt
Fredag stengt