NAV Marker - kontorinformasjon

Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 36, 1871 ØRJE

Organisasjonsnummer

991377247

Kontornummer

0119

Publikumsmottak

Rådhuset

Rådhuset, 1870 ØRJE

Spesielle åpningstider

13.03.2020Publikumsmottaket er stengt fom. 13. mars 2020, og inntil videre

Åpningstider

Mandag10:00 - 12:00Timeavtaler også utenom åpningstiden.
Tirsdag10:00 - 12:00Timeavtaler også utenom åpningstiden.
OnsdagStengtÅpent pr. telefon. Timeavtaler også utenom åpningstiden.
Torsdag10:00 - 12:00Timeavtaler også utenom åpningstiden.
Fredag10:00 - 12:00Timeavtaler også utenom åpningstiden.