Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 36 , 1871 ØRJE

Telefaks

69 01 11 61

Organisasjonsnummer

991377247

Kontornummer

0119

Publikumsmottak

Rådhuset

Rådhuset, 1870 ØRJE

Spesielle åpningstider
13.03.2020 Publikumsmottaket er stengt fom. 13. mars 2020, og inntil videre
Åpningstider
Mandag 10:00 - 12:00 Timeavtaler også utenom åpningstiden.
Tirsdag 10:00 - 12:00 Timeavtaler også utenom åpningstiden.
Onsdag stengt Åpent pr. telefon. Timeavtaler også utenom åpningstiden.
Torsdag 10:00 - 12:00 Timeavtaler også utenom åpningstiden.
Fredag 10:00 - 12:00 Timeavtaler også utenom åpningstiden.