Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Åpent for publikum onsdag fra 10-13.
Vakttelefon: 406 33 607
Ved behov for akutt økonomisk sosialhjelp: 976 93 469

Postadresse

Postboks 1163, 9326 BARDUFOSS

Telefaks

77 28 54 61

Organisasjonsnummer

991381902

Kontornummer

1924

Publikumsmottak

Eriksenbygget

Andselv, 9325 BARDUFOSS

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag stengt
Tirsdag stengt
Onsdag 10:00 - 13:00 Åpent for timeavtaler 08.00 - 15.00.
Torsdag stengt
Fredag stengt