Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Korona informasjon:
For å bidra til mindre spredning av korona-virus, er NAV Lurøy sitt publikumsmottak og venterom stengt for publikum inntil ny beskjed blir gitt. På grunn av stor pågang til NAV Kontaktsenter, ber vi om at publikum tar kontakt med NAV Lurøy.
 Publikum oppfordres til å ta kontakt med NAV via Din side på www.nav.no. Her kan du spørre og få svar gjennom aktivitetsplanen din.
 Post og beskjeder kan leveres i postkasse ved hovedinngangen til Rådhuset.
 Søknadskjema for økonomisk sosialhjelp ligger på Lurøy kommune sin hjemmeside, www.luroy.kommune.no.
 For mer informasjon om korona-virus og NAV sine tjenester, se www.nav.no.
 For mer informasjon om korona-virus, se www.helsenorge.no og www.fhi.no
Åpne telefonlinjer mandag – fredag i tidsrommet 1000-1400
Evy Lorentsen: 412 68 178 // Aud Anita S. Grønning: 412 69 827 // Cato Rødsand: 412 64 615

Postadresse

Onøyveien 14 , 8766 LURØY

Organisasjonsnummer

993258601

Kontornummer

1834

Publikumsmottak

Lurøy Rådhus

Onøyveien 14, 8766 LURØY

Åpningstider
Mandag stengt Åpent for avtalte timeavtaler 0800-1500.
Tirsdag stengt Åpent for avtalte timeavtaler 0800-1500.
Onsdag stengt Åpent for avtalte timeavtaler 0800-1500.
Torsdag stengt Åpent for avtalte timeavtaler 0800-1500.
Fredag stengt Åpent for avtalte timeavtaler 0800-1500.