NAV Lund - kontorinformasjon

Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Kontakt kan oppnås gjennom dialog i aktivitetsplan direkte til veileder, eller chat og «skriv til oss» på www.nav.no. Ved behov kan det avtales time for samtale.

Du kan levere søknader eller beskjeder i postkassen utenfor NAV-kontoret utenom åpningstid eller ringe kontaktsenteret 55 55 33 33 og be om en avtale.

NB! Vakttelefonen som ble opprettet ved nedstengningen på grunn av koronautbruddet er nå avsluttet.

Sett i lys av koronautbruddet følger vi anbefalte smittevernregler, så vis hensyn når du møter ved NAV Lund. Hold minst 1 meter avstand og bruk håndsprit når du ankommer NAV Lund. Publikums PC og skriver er blitt koblet opp igjen, for de som ikke har egen PC/skriver tilgjengelig. Ved bruk ber vi alle rengjøre tastatur og mus med antibac servietter som ligger ved skjermen.

Søknad om sosialhjelp
Skjema kan lastes ned og skrives ut hjemme. Søknad med nødvendig dokumentasjon kan legges i konvolutt og legges i postkasse til NAV på utsiden av ytterinngang. Postkasse tømmes daglig.

Søknadskjema sosialhjelp

Postadresse

Moiveien 9, 4460 MOI

Organisasjonsnummer

992974818

Kontornummer

1112

Publikumsmottak

Moi

Moiveien 9, 4460 MOI

Åpningstider

MandagstengtÅpent for avtalte møter kl 09.00-15.30
TirsdagstengtÅpent for avtalte møter kl 09.00-15.30
OnsdagstengtÅpent for avtalte møter kl 09.00-15.30
TorsdagstengtÅpent for avtalte møter kl 09.00-15.30
FredagstengtÅpent for avtalte møter kl 09.00-15.30