Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 33 , 2341 LØTEN

Telefaks

62 02 36 61

Organisasjonsnummer

991359869

Kontornummer

0415

Publikumsmottak

Løten

Kildevegen 1, 2340 LØTEN

Åpningstider
Mandag 09:00 - 11:00 Utover disse tidene er det åpent for planlagte timeavtaler 09.00 - 15.30.
Tirsdag stengt Utover disse tidene er det åpent for planlagte timeavtaler 09.00 - 15.30.
Onsdag 09:00 - 11:00 Utover disse tidene er det åpent for planlagte timeavtaler 09.00 - 15.30.
Torsdag stengt Utover disse tidene er det åpent for planlagte timeavtaler 09.00 - 15.30.
Fredag 09:00 - 11:00 Utover disse tidene er det åpent for planlagte timeavtaler 09.00 - 15.30.