NAV Loppa - kontorinformasjon

Besøkskontroll ved NAV Loppa

NAV Loppa har begrenset tilgang for besøkende uten avtale med bakgrunn i Covid-19 situasjonen.

Dersom du ønsker å gjøre avtale med saksbehandler kan du ringe NAV på 55 55 33 33. Vi er tilgjengelig alle ukedager fra 09.00 til 15.00. Mange av våre tjenester er tilgjengelig digitalt på nav.no.

Du kan også kontakte våre ansatte i NAV Loppa på telefon 40 60 53 80 eller 41 39 06 35.

Samtaler og møter som ikke vil kunne gjennomføres på telefon eller Skype, vil bli avholdt på NAV-kontoret.
Oppfordrer de som besøker NAV-kontoret, om å forholde seg til de generelle smittevernreglene

Vi oppfordrer til å logge på nav.no og anvend dialog der.
Når det gjelder søknader om økonomisk stønad, så kan slike søknader fremmes pr. telefon.
Det gjennomføres ikke fysiske brukermøter for tiden, men møter og oppfølging ivaretas via telefon og skype.
Mandagstengt
Tirsdag09:00 - 12:00
Onsdagstengt
Torsdag09:00 - 12:00
Fredag09:00 - 12:00