Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Kontoret har stengt sitt publikumsmottak pga Korona

Samtaler og møter som ikke vil kunne gjennomføres på telefon eller Skype, vil bli avholdt på NAV-kontoret.
Oppfordrer de som besøker NAV-kontoret, om å forholde seg til de generelle smittevernreglene

Vi oppfordrer til å logge på nav.no og anvend dialog der.
Når det gjelder søknader om økonomisk stønad, så kan slike søknader fremmes pr. telefon.
Det gjennomføres ikke fysiske brukermøter for tiden, men møter og oppfølging ivaretas via telefon og skype.

Postadresse

Hankenbakken 26 , 9550 ØKSFJORD

Organisasjonsnummer

994842218

Kontornummer

2014

Publikumsmottak

Øksfjord

Hankenbakken 26, 9550 ØKSFJORD

Åpningstider
Mandag stengt
Tirsdag stengt
Onsdag stengt
Torsdag stengt
Fredag stengt