Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Industrivegen 13 , 2690 SKJÅK

Organisasjonsnummer

990229198

Kontornummer

0513

Publikumsmottak

Skjåk

Industrivegen 13, 2690 SKJÅK

Åpningstider
Mandag stengt Åpent for planlagte samtaler 08.00-15.00.
Tirsdag 12:00 - 14:00 Åpent for planlagte samtaler 08.00-15.00.
Onsdag stengt Åpent for planlagte samtaler 08.00-15.00.
Torsdag 12:00 - 14:00 Åpent for planlagte samtaler 08.00-15.00.
Fredag stengt Åpent for planlagte samtaler 08.00-15.00.