Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00-15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Industrivegen 13, 2690 SKJÅK

Telefaks

61 41 75 41

Organisasjonsnummer

990229198

Kontornummer

0513

Publikumsmottak

Skjåk

Industrivegen 13, 2690 SKJÅK

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag stengt Åpent for planlagte samtaler 08.00-15.00.
Tirsdag 12:00 - 14:00 Åpent for planlagte samtaler 08.00-15.00.
Onsdag stengt Åpent for planlagte samtaler 08.00-15.00.
Torsdag 12:00 - 14:00 Åpent for planlagte samtaler 08.00-15.00.
Fredag stengt Åpent for planlagte samtaler 08.00-15.00.