Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 33 , 8411 LØDINGEN

Telefaks

75 42 71 81

Organisasjonsnummer

891379722

Kontornummer

1851

Publikumsmottak

Lødingen

Sjøvegen 14, 8410 LØDINGEN

Åpningstider
Mandag 12:00 - 14:00 Timeavtaler også utenom åpningstiden.
Tirsdag 12:00 - 14:00 Timeavtaler også utenom åpningstiden.
Onsdag stengt Timeavtaler også utenom åpningstiden.
Torsdag 12:00 - 14:00 Timeavtaler også utenom åpningstiden.
Fredag stengt Timeavtaler også utenom åpningstiden.