Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

NAV Lødingen er stengt. Oppfølging skjer via telefon, skype og «ditt nav». : For kontakt med NAV Lødingen Ingebjørg Hauge mob. 40105798 eller Tine Bjugg mob.93039874 mellom kl. 0800 og kl.1500 evt. epost nav.lodingen@nav.no

Postadresse

Postboks 33, 8411 LØDINGEN

Telefaks

75 42 71 81

Organisasjonsnummer

891379722

Kontornummer

1851

Publikumsmottak

Lødingen

Sjøvegen 14, 8410 LØDINGEN

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag stengt Timeavtaler også utenom åpningstiden.
Tirsdag stengt Timeavtaler også utenom åpningstiden.
Onsdag stengt Timeavtaler også utenom åpningstiden.
Torsdag stengt Timeavtaler også utenom åpningstiden.
Fredag stengt Timeavtaler også utenom åpningstiden.