NAV Lister - kontorinformasjon

Husk at du kan søke sosialhjelp digitalt om du har behov for det. Dersom nød/hast og sosialhjelp kan du kontakte oss via NAV Kontaktsenter på telefon 55 55 33 33, eller møte personlig ved våre lokasjoner i åpningstiden.