Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

NAV Lindesnes har for tiden stengt for drop-in på grunn av korona-situasjonen. Akkurat for tiden er det heller ikke åpent for planlagte møter. Dersom nød/hast på sosialhjelp/nødbolig kan du kontakte vakttelefon på 913 28 040 hver dag mellom 08.00 og 15.30.

Postadresse

Holbæk Eriksens gate 10 , 4517 MANDAL

Telefaks

38 53 06 01

Organisasjonsnummer

992982845

Kontornummer

1002

Publikumsmottak

Mandal

Holbæk Eriksens gate 10, 4517 MANDAL

Åpningstider
Mandag stengt Åpent for timeavtaler 0800 - 1530. Se mer informasjon over.
Tirsdag stengt Åpent for timeavtaler 0800 - 1530. Se mer informasjon over.
Onsdag stengt Åpent for timeavtaler 0800 - 1530. Se mer informasjon over.
Torsdag stengt Åpent for timeavtaler 0800 - 1530. Se mer informasjon over.
Fredag stengt Åpent for timeavtaler 0800 - 1530. Se mer informasjon over.