Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

NAV Lindesnes er stengt for drop in og timeavtaler på grunn av koronavirus. Ved spørsmål om økonomisk sosialhjelp, nødbolig og integrering kan du ringe telefon 91 32 80 40 mellom kl. 0800 og 15.30. Vi oppfordrer deg til å kontakte oss via Ditt NAV.
Her er informasjon fra Lindesnes Kommune

Postadresse

Holbæk Eriksens gate 10, 4517 MANDAL

Telefaks

38 53 06 01

Organisasjonsnummer

992982845

Kontornummer

1002

Publikumsmottak

Mandal

Holbæk Eriksens gate 10, 4517 MANDAL

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag stengt Stengt for drop in og timeavtaler på grunn av koronavirus. Se mer info lenger oppe.
Tirsdag stengt Stengt for drop in og timeavtaler på grunn av koronavirus. Se mer info lenger oppe.
Onsdag stengt Stengt for drop in og timeavtaler på grunn av koronavirus. Se mer info lenger oppe.
Torsdag stengt Stengt for drop in og timeavtaler på grunn av koronavirus. Se mer info lenger oppe.
Fredag stengt Stengt for drop in og timeavtaler på grunn av koronavirus. Se mer info lenger oppe.